FAQs Complain Problems

कोराेना अस्थायी अस्पतालको लागि मिति २०७७/०७/१३ गते प्रकाशित स्वास्थ्य सेवाका बिभिन्न पदमा सेवा करारको बिज्ञापन अनुसार यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुहुने उमेद्धवारहरुकाे नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: