FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मोहनकुमार श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.manahari@gmail.com मो:९८५५०८८३६६, फोन: ०५७४१९३०५
संगिता अधिकारी अधिकृतस्तर सातौं आर्थिक प्रशासन, लेखा तथा राजश्व शाखा sangluadhikari53@gmail.com 9849148134
अभिषेक पाण्डे इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा abhishekpandey53318@gmail.com 9845582870
डा सरोज खतिवडा पशु विकास अधिकृत पशुपंक्षी विकास शाखा manaharilivestockdivision@gmail.com ,manahariagriculturedivision@gmail.com 9845382808
शैलेश बाँसकोटा अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन शाखा shailesh.baskota2@gmail.com ९८५५०५६१४५
राजेन्द्र प्रसाद चौलागाई राजेन्द्र प्रसाद चौलागाई अधिकृतस्तर छैटौं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान शाखा rajendrachaulagain123@gmail.com ९८५५०६९४६९, 9855088110
टिकाराम अधिकारी हे. अ. अधिकृत/ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा tika2036@gmail.com ९८५५०६९७०३
निर्मला व्लोन सि अनमि निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा ९८४५८४७६६३
अन्जना सुबेदी अधिकृतस्तर छैटौं वडा नं ७, वडा सचिव ९८५५०१४५०७
बरुण कुमार ठाकुर पशु विकास अधिकृत कृषि तथा पशु शाखा thakurbarun@gmail.com 9845030195
हरिचन्द्र सापकोटा सूचना अधिकारी शिक्षा शाखा तथा सूचना अधिकारी harichandra2033@gmail.com 9845125545
शारदा पोखरेल रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम Sara.pokhrel@gmail.com 9841824395
टुकुराज चौधरी सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा tukuchaudhary@gmail.com 9846323181
सम्बिता पोखरेल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा sambita2047@gmail.com 9845669858
उत्तम उप्रेती सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा uttamypreti2016@gmail.com 9855086577
प्रमोद ढोडारी अमिन प्राबिधिक शाखा ९८४५१०२७०९
डिल्लीराम रेग्मी सहायकस्तर पाँचौ आर्थिक प्रशासन, लेखा तथा राजश्व शाखा dilliramregmi25@gmail.com 9855068625
दिपेश कुमार महतो सहायक आ. ले. प. प्रशासन शाखा 9844413059
लिला देबी मंग्रान्ती सहायकस्तर चौथो योजना शाखा liladevimangrati@gmail.com 9845461646
राजु कुमार ठाकुर बरही सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम shraju1436@gmail.com 9840116099
राजिब बहादुर बानियाँ कम्प्युटर अपरेटर राजश्व तथा जिन्सी शाखा it.brajiv@gmail.com 9865191083
सुरेन्द्र प्रसाद न्यौपाने सहायकस्तर पाँचौ १ नं वडा सचिव ward1.manahari@gmail.com 9855014501
साजन लामा सहायकस्तर चौथो २ नं वडा सचिव ward2.manaharirm@gmail.com 9855014502
ज्ञानु थिङ सहायकस्तर पाँचौ ३ नं वडा सचिव gyanutheeng12@gmail.com 9841761407
बिदुर पाठक वडा सचिव ४ नं वडा सचिव ward4.manaharimun@gmail.com 9855014504
शान्तिमाया हिमडुङ सहायकस्तर पाँचौ ५ नं वडा सचिव ward5.manaharimun@gmail.com 9855014505
भरत कुमार भण्डारी ना.सु ६ नं वडा सचिव ward6.manaharimun@gmail.com 9855014506
श्यामहरि दहाल सहायकस्तर चौथो ७ नं वडा सचिव ward7.manaharimun@gmail.com 9855014507
शिला अधिकारी स. म. वि. नि. ८ नं वडा सचिव ward8.manaharimun@gmail.com 9855014508
ठाकुर कुमार बर्तौला लेखापाल ९ नं वडा सचिव ward9.manahrimun@gmail.com 9855014509
दिपक अधिकारी एम आई एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा adhikarideepak93631@gmail.com 9845293631
अशोक बर्तौला एम आई एस फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण ashokbartaula18@gmail.com ९८६०३९३७५७
सुनकेशरी थिङ एम आई एस फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण 9863643220
अमिर दहाल सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा 9855014501
सुजन नेपाल असिस्टेन्ट सब-ईन्जिनियर वडा नं ५ र ९ - प्राबिधिक शाखा sujanlapen@gmail.com 9865254137

Pages