FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:25 PDF icon अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079.pdf
हावा हुरी तथा आगलागी पिडीतका लागि जस्ता पाता,राहत वितरण कार्यबिधि 2076 संशोधन 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:22 PDF icon हावा हुरी तथा आगलागी पिडीतका लागि जस्ता पाता,राहत वितरण कार्यबिधि 2076 संशोधन 2079.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:21 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2079.pdf
योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि-2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:20 PDF icon योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि-2079.pdf
ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा ब्यावस्थापन कार्यविधि 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:19 PDF icon ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा ब्यावस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियमावलि 2074 संशोधन 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:18 PDF icon गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियमावलि 2074 संशोधन 2079.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 08/29/2022 - 19:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ final.pdf
विन्योजन ऐन २०७९ ७९/८० 08/24/2022 - 17:46 PDF icon विन्योजन ऐन २०७९.pdf
करार सेवामा(श्रेणी विहिन कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारी भर्ना) सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 02/15/2022 - 11:43 PDF icon करार सेवामा(श्रेणी विहिन कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारी भर्ना) सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको संगठन संरचना ७७/७८ 02/13/2022 - 17:11 PDF icon संगठन तथा व्यावस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन.pdf

Pages