FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/09/2024 - 10:16 PDF icon ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
मनहरी गाउँपालिका आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/03/2023 - 16:16 PDF icon मनहरी गाउँपालिका आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको बाल संरक्षण(अनुगमन उद्दार आपत्कालिन सहयोग तथा पुनस्थापना) कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 09/03/2023 - 16:14 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको बाल संरक्षण कार्यविधि.pdf
मनहरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक समन्यव समिति (गठन तथा कार्यसञ्चचालन) कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 08/16/2023 - 17:26 PDF icon जेष्ठ नागरिक.pdf
गुट्खाजन्य (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) पदार्थ कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 17:24 PDF icon गुट्खाजन्य पदार्थ कार्यविधि.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको शिक्षक सरुवा तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 17:22 PDF icon शिक्षक सरुवा तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 17:20 PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि।.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 17:18 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि.pdf
सामुदायिक विद्यालय प्रति ईकाइ लागतको आधारमा अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 17:12 PDF icon सामुदायिक विद्यालय प्रति ईकाइ लागत.pdf
मनहरी गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०८० ७९/८० 07/13/2023 - 15:39 PDF icon मनहरी गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०८०.pdf

Pages