FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/01/2021 - 19:26

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।। मिति २०७८।२।३१

७७/७८ 06/25/2021 - 16:21

सर्भे सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/09/2021 - 21:29

कृषि औजार खरिद बारेमा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 06/09/2021 - 20:43

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।। मिति २०७८।२।२१

७७/७८ 06/04/2021 - 12:05

१५ बेडको मनहरी अस्पताल निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 04/26/2021 - 15:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७७/७८ 04/23/2021 - 12:41

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताब आअह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 04/23/2021 - 12:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७७/७८ 04/06/2021 - 13:10

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 03/23/2021 - 11:54

Pages