FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डिल्लीपुर सडक स्तरिकरण सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सूचना ।

७८/७९ 12/06/2021 - 15:04

मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकफ सूचना ।।

७८/७९ 09/10/2021 - 13:08

टिप्पर (ट्रक) खरिद समबन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सूचना ।

७८/७९ 08/18/2021 - 18:17 PDF icon tipper notice -manahri.pdf

क्याटलग बिधिबाट व्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।

७९/८० 08/09/2021 - 16:29

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/01/2021 - 19:26

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।। मिति २०७८।२।३१

७७/७८ 06/25/2021 - 16:21

सर्भे सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/09/2021 - 21:29

कृषि औजार खरिद बारेमा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 06/09/2021 - 20:43

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।। मिति २०७८।२।२१

७७/७८ 06/04/2021 - 12:05

१५ बेडको मनहरी अस्पताल निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 04/26/2021 - 15:22

Pages