FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-40-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:22

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-39-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:20

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-38-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:18

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-37-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:16

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-36-2076/77को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:14

बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। मितिः २०७७।०५।२६

७७/७८ 09/12/2020 - 20:34

बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। २०७७।५।२०

७७/७८ 09/06/2020 - 08:14

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।।

७६/७७ 07/08/2020 - 15:59 PDF icon pad suchana.pdf

बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। मितिः २०७७।०३।०९

७६/७७ 06/24/2020 - 15:53

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/२/२७

७६/७७ 06/09/2020 - 08:23

Pages