FAQs Complain Problems

आव २०७६।७७को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि नदिजन्य पदार्थको विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।।।

आव २०७६।७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि नदिजन्य पदार्थको विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी  शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: