FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समासिक सुरक्षा दोस्रो त्रैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरको सूची आ.व.२०८०/०८१ ८०/८१ Sunday, January 28, 2024 - 10:55 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक 2080.pdf
वडा नं ९ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:16 PDF icon वडा नं ९ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ८ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:15 PDF icon वडा नं ८ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ७ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:14 PDF icon वडा नं ७ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ६ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:14 PDF icon वडा नं ६ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ५ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:13 PDF icon वडा नं ५ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ४ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:12 PDF icon वडा नं ४ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं ३ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:11 PDF icon वडा नं ३ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं २ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:02 PDF icon वडा नं २ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf
वडा नं १ को सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची आ. ब. २०७८।७९ ७८/७९ Friday, October 22, 2021 - 13:00 PDF icon वडा नं १ लाभग्राही। २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक.pdf

Pages