FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक सहायता निवेदन फारम । ७९/८० 08/30/2022 - 18:58 PDF icon आर्थिक सहायता निवेदन फारम.pdf
करार सेवा दरखास्त फारम ७८/७९ 06/02/2022 - 17:13 PDF icon सेवा-करारको-लागि-दरखास्त-फारम_0.pdf
बेरोजगार दर्ता निवेदन ढाँचा ७७/७८ 08/06/2020 - 14:15 PDF icon बेरोजगार दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf
सम्पति विवरण फारम ७७/७८ 08/06/2020 - 14:14 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
पुनर्निर्माण पालिका प्रोफाइल ७६/७७ 08/26/2019 - 11:52 उपलब्ध छैन
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ताको नमुना फारम ७४/७५ 01/05/2018 - 08:57 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद.pdf
बिवाहदर्ताको नमुना फारम ७४/७५ 01/05/2018 - 08:52 PDF icon विवाह दर्ता_0.pdf
मृत्युदर्ताको नमुना फारम ७४/७५ 01/05/2018 - 08:47 PDF icon मुत्यु दर्ता_0.pdf
जन्मदर्ताको नमुना फारम ७४/७५ 01/05/2018 - 08:44 PDF icon जन्म दार्ता_0.pdf