FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मनहरी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/27/2020 - 15:53 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

नीति तथा कार्यक्रम मनहरी गाउँपालिका २०७७।७८

७७/७८ 06/24/2020 - 16:56 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८ मनहरी गा पा.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य २०७६।७७

७६/७७ 04/05/2020 - 10:46 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम।मनहरी गा पा २०७६।७७.pdf

अनुसूची ५ः कार्यक्षेत्र गत व्यय अनुमान २०७६।७७

७६/७७ 11/26/2019 - 14:29 PDF icon अनुसूची ५ कार्यक्षेत्र गत व्यय अनुमान.pdf

अनुसूची ४, व्यय अनुमान २०७६।७७

७६/७७ 11/26/2019 - 14:24 PDF icon अनुसूची ४ व्यय अनुमान २०७६।७७.pdf

अनुसूची ३ः राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान २०७६।७७

७६/७७ 11/26/2019 - 14:20 PDF icon अनुसूची ३, राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान.pdf

अनुसूची २ः आय व्यय विवरण २०७६।७७

७६/७७ 11/26/2019 - 14:15 PDF icon अनुसूची २ आय व्ययको विवरण २०७६।७७.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६।७७

७६/७७ 09/30/2019 - 12:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६।७७ मनहरी गापा.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम २०७६।७७

७६/७७ 09/30/2019 - 12:23 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७६।७७.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको रातो किताब आ व २०७५/७६

७५/७६ 12/02/2018 - 14:48 PDF icon रातो किताब मनहरी गाउँपालिका २०७५

Pages