FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ ७९/८० Wednesday, January 10, 2024 - 12:03 PDF icon बार्षिक प्रतिवेदन 2079.pdf
वार्षिक प्रगति विवरण २०७८/७९ ७९/८० Monday, October 17, 2022 - 11:56 PDF icon वार्षिक प्रगति विवरण अन्तिम.pdf
कार्यक्रम अनुसारको बार्षिक खर्चको प्रतिवेदन २०७८।७९ ७९/८० Thursday, September 1, 2022 - 13:03 PDF icon कार्यक्रम अनुसारको बार्षिक खर्च प्रतिवेदन २०७८।७९.pdf
बार्षिक वित्तिय प्रतिवेदन २०७८।७९ ७९/८० Thursday, September 1, 2022 - 13:02 PDF icon बार्षिक बित्तिय प्रतिवेदन २०७८।०७९.pdf
वालमैत्री गाउँपालिका घोषणा प्रतिबेदन । मिति २०७६ पौष २८ ७६/७७ Monday, February 7, 2022 - 11:53 PDF icon मनहरी गा पा को वालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको प्रतिबेदन २०७६.pdf
आ ब २०७७।७८ को बार्षिक प्रगति विवरण (समिक्षा कार्यक्रम) ७७/७८ Wednesday, December 22, 2021 - 12:09 PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । स्वास्थ्य शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति। कृषि शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon वडा नं ३ विर्षिक प्रगति विवरण २०७७।७८.pdf, PDF icon वडा नं ४ विर्षिक प्रगति विवरण २०७७।७८.pdf, PDF icon वडा नं ५ विर्षिक प्रगति विवरण २०७७।७८.pdf, PDF icon वडा नं ७ विर्षिक प्रगति विवरण २०७७।७८.pdf, PDF icon वार्षिक प्रगति समिक्षा २०७७।७८ प्राबिधिक शाखा.pdf
आ ब २०७७।७८ को बार्षिक प्रगति विवरण (समिक्षा कार्यक्रम) ७७/७८ Wednesday, December 22, 2021 - 12:07 PDF icon गरिबी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति महिला तथा बालबालिक शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । न्यायिक समिति २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । पशुपंक्षि सम्बन्धी २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । प्रशासन शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । योजना शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । लेखा शाखा २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण । शिक्षा शाखा २०७७।७८.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको आ व २०७६।७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७६/७७ Thursday, December 17, 2020 - 13:38 PDF icon आ व २०७६।७७ को बार्षिक प्रतिबेदन २०७७।असोज २५manahari.pdf
आ.ब.2073/74 को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७३/७४ Thursday, October 5, 2017 - 21:39 PDF icon manahari barsik samikcha.pdf