FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वसन्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई को लागि गरिएको विज्ञापनमा सफल उम्मेदवारहरूको नामावली

वसन्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई को लागि गरिएको विज्ञापनमा सफल उम्मेदवारहरूको नामावली

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुको लागि निशुल्क प्रदान गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

नतिजा सम्बन्धमा ।।

यस गाउँपलािका अन्तरगतका कोरोना अस्थायी अस्पतालका लागी मिति २०७७/७/१३ को सूचना अनुसार स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुमा विभिन्न चरणको छनौट प्रकृयामा सफल उमेद्वारहरुको विवरण ।

Pages