FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०३/२२ मनहरी गाउँपालिकाको तेह्रौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/04/2023 - 15:29 PDF icon दोस्रो अधिवेशनको निर्णयहरु.pdf

आ व २०८०/८१ असार १० गते भएको १३ औँ अधिवेशको पहिलो बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/04/2023 - 15:26 PDF icon १३ औँ अधिवेशको पहिलो बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ पुष २९ गते गाउँसभाको बाह्रो अधिवेशनको निर्णयहरु

७९/८० 01/22/2023 - 11:27 PDF icon मिति २०७९ पुष २९ गते गाउँसभाको बाह्रो अधिवेशनको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९/०३/२३ मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/28/2022 - 11:53 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु(1).pdf

मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/13/2022 - 14:59 PDF icon मिति २०७९ असार १० गतेको गाउँसभाको निर्णयहरु ।.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा को निर्णयहरु

७८/७९ 10/02/2021 - 11:08 PDF icon नऔ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको दसौं गाउँसभाको निर्णयहरु

७८/७९ 09/30/2021 - 09:20 PDF icon दशौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८

७८/७९ 07/25/2021 - 14:19 PDF icon २०७८।३।२२ गते-मनहरी गा पा नवौं गाउँसभा निर्णयहरु.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

७७/७८ 03/01/2021 - 14:55 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालकाको प्रगति विवरण

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय २०७६ असार १०-२५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:39 PDF icon मिति २०७६ असार १० पाँचौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

Pages