FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा को निर्णयहरु

७८/७९ 10/02/2021 - 11:08 PDF icon नऔ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको दसौं गाउँसभाको निर्णयहरु

७८/७९ 09/30/2021 - 09:20 PDF icon दशौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८

७८/७९ 07/25/2021 - 14:19 PDF icon २०७८।३।२२ गते-मनहरी गा पा नवौं गाउँसभा निर्णयहरु.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

७७/७८ 03/01/2021 - 14:55 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालकाको प्रगति विवरण

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय २०७६ असार १०-२५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:39 PDF icon मिति २०७६ असार १० पाँचौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:34 PDF icon गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५.pdf

मनहरी गाउँपालिकाकाे छैटौं गाउँसभा निर्णय २०७६ फाल्गुन २१

७६/७७ 03/17/2020 - 12:40 PDF icon gausabha.pdf

मनहरी गाउँपालिका चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

७५/७६ 04/21/2019 - 16:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाकाो चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

मनहरी गाउँपालिका दोस्रो गाउँसभा, मिति: २०७५।०२।०६ का निर्णयहरु

७४/७५ 06/24/2018 - 15:49 PDF icon मनहरी दोस्रो गाउँसभाका निर्णयहरु.pdf