FAQs Complain Problems

समाचार

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

मिति २०७७ फाल्गुन १७ गते मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष श्री एकराज उप्रेतीको सभाध्यक्षमा सुरु यस गाउँपलािकाको हिउँदे गाउँसभा सुरु भई हाल सम्मका गाउँपालिकाको प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुत गरि तपसिल बमोजिमका दुई बिधेयकहरु पारित गर्दै सु-सम्पन्न भयो ।

  1. विनियोजन ऐन, २०७७ पहिलो संशोधन विधेयक ।
  2. आर्थिक ऐन, २०७७ पहिलो संशोधन विधेयक ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: