FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

रन्जन कालाखेती

अध्यक्ष

मोबाईल : ९८५५०६७४१४, फोन: ०५७४१९३०२

सीता पुलामी मगर

उपाध्यक्ष

मोबाईल: ९८४५०७४३४२, फोन: ०५७४१९३०५

शिब प्रसाद खानल

वडा अध्यक्ष

९८५५०८८१०१

ठाकुरराम तितुङ

वडा अध्यक्ष

ward7.manaharimun@gmail.com 9855088107

राज कुमार पाख्रिन

वडा अध्यक्ष

ward2.manaharirm@gmail.com ९८४५२३५५२६,९८५५०८८१०२

अनन्त प्रकाश अर्याल

वडा अध्यक्ष

ward3.manaharirm@gmail.com ९८४५२७१२९९,९८५५०८८१०३

प्रकाश थापा

वडा अध्यक्ष

ward4.manaharirm@gmail.com ९८५५०६९९७३,९८५५०८८१०४

दीपेन्द्र अधिकारी

वडा अध्यक्ष

ward5.manaharimun@gmail.com ९८६३९२६५२५,९८५५०८८१०५

युवराज थपलिया

वडा अध्यक्ष

ward6.manaharirm@gmail.com ९८४३५६१३७१,९८५५०८८१०६

नारायण उप्रेती

वडा अध्यक्ष

ward8.manaharirm@gmail.com ९८५५०६७९४२,९८५५०८८१०८

राज कुमार श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

ward9.manaharirm@gmail.com ९८५५०२९९५५,९८५५०८८१०९