FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 11/14/2022 - 10:37 PDF icon IMG_0001.pdf

मिति २०७९ असोज २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 10/13/2022 - 17:46 PDF icon मिति २०७९ असोज २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०७९/०६/०९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 09/28/2022 - 13:07 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९ भदौ १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 09/02/2022 - 17:35 PDF icon मिति २०७९ भदौ १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०७९ भदौ ०७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 08/26/2022 - 14:11 PDF icon दोस्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ साउन १८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 08/03/2022 - 18:04 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू ।.pdf

मिति २०७९/०३/२३ मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/28/2022 - 11:53 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु(1).pdf

मिति २०७९ असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/19/2022 - 17:10 PDF icon मिति २०७९ असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 07/13/2022 - 14:59 PDF icon मिति २०७९ असार १० गतेको गाउँसभाको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०७९ असार २२ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/08/2022 - 14:12 PDF icon मिति २०७९ असार २२ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

Pages