FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८

७७/७८ 07/25/2021 - 14:19 PDF icon २०७८।३।२२ गते-मनहरी गा पा नवौं गाउँसभा निर्णयहरु.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय‍ २०७८।२।२८

७७/७८ 06/21/2021 - 17:20 PDF icon २०७८-जेष्ठ-२८-गतेको-कार्यपालिका-निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णयः मिति-२०७८-बैशाख-१३

७७/७८ 05/04/2021 - 16:16 PDF icon कार्यपालिका-बैठकको-निर्णय.मिति-२०७८-बैशाख-१३-गते.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३

७७/७८ 04/09/2021 - 11:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन २८

७७/७८ 04/04/2021 - 19:45 PDF icon २०७७ फाल्गुन २८.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन ११

७७/७८ 03/01/2021 - 16:42 PDF icon ८.२०७७ फाल्गुन ११ कार्यपालिकाको निर्णय मनहरी गा पा .pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

७७/७८ 03/01/2021 - 14:55 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालकाको प्रगति विवरण

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ १६

७७/७८ 02/02/2021 - 10:47 PDF icon ७२०७७ माघ १६ .pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ ५

७७/७८ 01/20/2021 - 12:02 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७७ माघ ५.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय २०७६ असार १०-२५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:39 PDF icon मिति २०७६ असार १० पाँचौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

Pages