FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

७५/७६ 05/12/2019 - 17:26 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

७५/७६ 05/12/2019 - 17:24 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

मनहरी गाउँपालिका चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

७५/७६ 04/21/2019 - 16:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाकाो चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

७५/७६ 04/01/2019 - 17:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, फागुन २३

७५/७६ 03/22/2019 - 13:24 PDF icon २०७५, फागुन २३

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, माघ २२

७५/७६ 03/22/2019 - 13:22 PDF icon २०७५, माघ २२

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, माघ ७

७५/७६ 03/22/2019 - 13:21 PDF icon २०७५, माघ ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, पौस ३

७५/७६ 03/22/2019 - 13:18 PDF icon २०७५, पौस ३

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, मंसिर २

७५/७६ 03/22/2019 - 13:17 PDF icon २०७५, मंसिर २

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, कार्तिक १३

७५/७६ 03/22/2019 - 13:15 PDF icon २०७५, कार्तिक १३

Pages