FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन ११

७७/७८ 03/01/2021 - 16:42 PDF icon ८.२०७७ फाल्गुन ११ कार्यपालिकाको निर्णय मनहरी गा पा .pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

७७/७८ 03/01/2021 - 14:55 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन संसोधित, PDF icon मनहरी गाउँपालकाको प्रगति विवरण

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ १६

७७/७८ 02/02/2021 - 10:47 PDF icon ७२०७७ माघ १६ .pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ ५

७७/७८ 01/20/2021 - 12:02 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७७ माघ ५.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय २०७६ असार १०-२५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:39 PDF icon मिति २०७६ असार १० पाँचौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:34 PDF icon गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष २१

७७/७८ 01/12/2021 - 15:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७ पौष २१.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष १

७७/७८ 12/18/2020 - 08:05 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष १.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ कार्तिक २४

७७/७८ 11/11/2020 - 16:40 PDF icon २०७७ कार्तिक २४ को कार्यपालिका निर्णयहरु (1).pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ असोज २४

७७/७८ 10/13/2020 - 18:38 PDF icon 2077 asoj 24.pdf

Pages