FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ आसार १७ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 07/01/2022 - 17:30 PDF icon कार्यपालिका_.pdf

मिति २०७९ असार ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/24/2022 - 08:33 PDF icon मिति २०७९ असार ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/07/2022 - 15:24 PDF icon मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ जेष्ठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/03/2022 - 10:46 PDF icon मिति २०७९ जेष्ठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।.pdf

मिति २०७९ बैशाख ०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 04/23/2022 - 11:49 PDF icon मिति २०७९ बैशाख ०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ चैत्र १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।

७८/७९ 04/01/2022 - 05:26 PDF icon मिति २०७८ चैत्र १५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ चैत्र ०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 03/29/2022 - 05:24 PDF icon मिति-२०७८-चैत्र-८-गते-बसेको-कार्यपालिकाको-निर्णय-.pdf

मिति २०७८ चैत्र ०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 03/16/2022 - 18:24 PDF icon मिति २०७८ चैत्र ०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ फाल्गुन ०५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 02/18/2022 - 11:36 PDF icon मिति २०७८ फागुन ०५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ फाल्गुन ०५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 02/18/2022 - 11:36 PDF icon मिति २०७८ फागुन ०५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

Pages