FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८० जेठ ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 05/21/2023 - 13:19 PDF icon मिति २०८० जेठ ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० वैशाख २१ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 05/07/2023 - 19:05 PDF icon मिति २०८० वैशाख २१ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ चैत्र २७ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 04/10/2023 - 15:01 PDF icon मिति २०७९ चैत २७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ चैत्र १६ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/30/2023 - 17:26 PDF icon मिति २०७९ चैत्र १६ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९ चैत्र ०१ गते बसेको कार्यापालिक बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/15/2023 - 17:30 PDF icon मिति २०७९ चैत्र ०१ गते बसेको कार्यापालिक बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ फागुन १६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 03/02/2023 - 19:20 PDF icon मिति २०७९ फागुन १६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ माघ २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठको निर्णयहरु

७९/८० 02/12/2023 - 18:06 PDF icon मिति २०७९ माघ २६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ पुष २९ गते गाउँसभाको बाह्रो अधिवेशनको निर्णयहरु

७९/८० 01/22/2023 - 11:27 PDF icon मिति २०७९ पुष २९ गते गाउँसभाको बाह्रो अधिवेशनको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ पुष २७ गते बसेको कार्यापालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/12/2023 - 17:25 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९ पुस १२ गते बसेको कार्यपालकिा बैठकको निर्णय ।

७९/८० 12/30/2022 - 14:42 PDF icon मिति २०७९ पुस १२ गते बसेको कार्यपालकिा बैठकको निर्णय ।.pdf

Pages