FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८० भदौ १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 09/15/2023 - 13:37 PDF icon मिति २०८० भदौ १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०८०/०३/२२ मनहरी गाउँपालिकाको तेह्रौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/04/2023 - 15:29 PDF icon दोस्रो अधिवेशनको निर्णयहरु.pdf

आ व २०८०/८१ असार १० गते भएको १३ औँ अधिवेशको पहिलो बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/04/2023 - 15:26 PDF icon १३ औँ अधिवेशको पहिलो बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० भदौ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठको निर्णयहरु

८०/८१ 08/24/2023 - 16:02 PDF icon मिति २०८० भदौ १ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० साउन १६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 08/03/2023 - 17:07 PDF icon मिति २०८० साउन १६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० साउन १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 07/19/2023 - 17:24 PDF icon मिति २०८० साउन १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०८० असार २१ गते बसेको कार्यापालिकाको निर्णयहरु

७९/८० 07/07/2023 - 18:11 PDF icon मिति २०८० असार २१ गते बसेको कार्यापालिकाको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० असार ०८ गते बसेको कार्यापालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 06/28/2023 - 17:04 PDF icon बिसौ कार्यापालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०८० असार ०५ गते बसेको कार्यापालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 06/21/2023 - 17:05 PDF icon मिति २०८० असार ०५ गते बसेको कार्यापालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०८० जेठ १७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९/८० 06/02/2023 - 14:48 PDF icon मिति २०८० जेठ १७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

Pages