FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ श्रावण ३२

७७/७८ 08/17/2021 - 17:05 PDF icon मनहरी गा पा को गाउँकार्यपालिकाको निर्णय २०७८।०४।३२.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ श्रावण २०

७७/७८ 08/06/2021 - 17:09 PDF icon २०७८ श्रावण २० कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ असार ३१

७७/७८ 08/06/2021 - 17:08 PDF icon २०७८ असार ३१ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ असार ०८

७७/७८ 07/26/2021 - 09:41 PDF icon २०७८ अषाढ ८ गतेको कार्यपालिका निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८

७८/७९ 07/25/2021 - 14:19 PDF icon २०७८।३।२२ गते-मनहरी गा पा नवौं गाउँसभा निर्णयहरु.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय‍ २०७८।२।२८

७७/७८ 06/21/2021 - 17:20 PDF icon २०७८-जेष्ठ-२८-गतेको-कार्यपालिका-निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ बैषाख १३

७७/७८ 05/04/2021 - 16:16 PDF icon कार्यपालिका-बैठकको-निर्णय.मिति-२०७८-बैशाख-१३-गते.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३

७७/७८ 04/09/2021 - 11:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन २८

७७/७८ 04/04/2021 - 19:45 PDF icon २०७७ फाल्गुन २८.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन ११

७७/७८ 03/01/2021 - 16:42 PDF icon ८.२०७७ फाल्गुन ११ कार्यपालिकाको निर्णय मनहरी गा पा .pdf

Pages