FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ४ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:45 PDF icon ward4-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ३ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:43 PDF icon ward3-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं २ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:38 PDF icon ward2-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं १ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:36
श्री वडा कार्यालयहरु सबै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो किस्ता सम्बन्धमा ७५/७६ Sunday, July 14, 2019 - 15:14
आव २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही हरुको विवरण ७५/७६ Tuesday, July 24, 2018 - 11:09 PDF icon आव २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही हरुको विवरण
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी ७४/७५ Sunday, February 18, 2018 - 14:18 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी.pdf

Pages