FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/२/२७

७६/७७ 06/09/2020 - 08:23

बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। मितिः २०७७।०२।२७

७६/७७ 06/09/2020 - 08:17

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/२/२५

७६/७७ 06/07/2020 - 09:43

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/२/१३

७६/७७ 05/26/2020 - 11:44 PDF icon MRM Notice of Tender 2077-02-12- Tender No 21,22,23,24,25,26,27,28 & 29.pdf

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।। २०७७/१/२८

७६/७७ 05/12/2020 - 10:26

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/१/१८

७६/७७ 05/05/2020 - 11:04

अग्निहाेत्री आश्रमकाे भान्सा निर्माण र एच. डि. पि. इ. पाइप खरिद सम्बन्धि पुन बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७६/७७ 04/27/2020 - 21:17

Corrugated Galvanized Iron Sheet (जस्ता पात खरिद )सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको

७६/७७ 04/27/2020 - 21:04

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।।

७६/७७ 03/03/2020 - 15:59

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।।

७६/७७ 03/03/2020 - 15:56

Pages