FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 15:13 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
मनहरी गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/12/2023 - 16:34 PDF icon संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७६/७७ 03/12/2023 - 16:33 PDF icon वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:25 PDF icon अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079.pdf
हावा हुरी तथा आगलागी पिडीतका लागि जस्ता पाता,राहत वितरण कार्यबिधि 2076 संशोधन 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:22 PDF icon हावा हुरी तथा आगलागी पिडीतका लागि जस्ता पाता,राहत वितरण कार्यबिधि 2076 संशोधन 2079.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:21 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2079.pdf
योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि-2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:20 PDF icon योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि-2079.pdf
ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा ब्यावस्थापन कार्यविधि 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:19 PDF icon ब्याक हो लोडर सञ्चालन तथा ब्यावस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियमावलि 2074 संशोधन 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:18 PDF icon गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियमावलि 2074 संशोधन 2079.pdf
विन्योजन ऐन २०७९ ७९/८० 08/24/2022 - 17:46 PDF icon विन्योजन ऐन २०७९.pdf

Pages