FAQs Complain Problems

अभिभावक भेला गर्ने बारेको सूचना ।।

श्री सामुदायिक तथा संसथगत विद्यालयहरु सबै, मनहरी गाउँपालिका ।

अभिभावक भेला गर्ने बारेको सूचना ।।

आर्थिक वर्ष: