FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको मिति २०७६।९।६ को गणक र सुपरिबेक्षक को विज्ञापनमा आवेदन दर्ता भएकाहरु मध्यको छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: