FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि आवश्यक विभिन्न पदमा कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गरिने सम्बन्धी सूचना।।।

 यस गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि आवश्यक विभिन्न पदमा कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गरिने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: