FAQs Complain Problems

नतिजा सम्बन्धमा ।।

यस गाउँपलािका अन्तरगतका कोरोना अस्थायी अस्पतालका लागी मिति २०७७/७/१३ को सूचना अनुसार स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुमा विभिन्न चरणको छनौट प्रकृयामा सफल उमेद्वारहरुको विवरण ।

आर्थिक वर्ष: