FAQs Complain Problems

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा सम्पन्न सम्बन्धमा

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा सम्पन्न सम्बन्धमा

मिति २०७६ आषाढ १० गते मंगलबार यस गाउँपालिकाको आव २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम र चालु तर्फ रु ३१८७५००००(51.41%) र पूँजिगत तर्फ रु ३०११८१०००(48.59%) सहित कुल ६१ करोड ९९ लाख ३१ हजार बजेट सहित पाँचौं गाउँसभा सम्पन्न भएको छ।

 

 

 

 

आर्थिक वर्ष: