FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः कार्तिक ६, २०७६

७६/७७ 11/17/2019 - 13:04 PDF icon kartik 6 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः असोज १२, २०७६

७६/७७ 11/17/2019 - 13:01 PDF icon aswin 12 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः भाद्र २२, २०७६

७६/७७ 11/17/2019 - 13:00 PDF icon bhadra22 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः भाद्र ७, २०७६

७६/७७ 11/17/2019 - 12:58 PDF icon bhadra7 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः असार ९, २०७६

७५/७६ 07/30/2019 - 11:48 PDF icon asadh 9, 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ३१, २०७६

७५/७६ 07/30/2019 - 11:46 PDF icon jestha 31, 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ९, २०७६

७५/७६ 05/29/2019 - 16:06 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ९, २०७६

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

७५/७६ 05/12/2019 - 17:26 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

७५/७६ 05/12/2019 - 17:24 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

७५/७६ 04/01/2019 - 17:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

Pages