FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ बैशाख ०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 04/23/2022 - 11:49 PDF icon मिति २०७९ बैशाख ०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ चैत्र १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।

७८/७९ 04/01/2022 - 05:26 PDF icon मिति २०७८ चैत्र १५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ चैत्र ०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 03/29/2022 - 05:24 PDF icon मिति-२०७८-चैत्र-८-गते-बसेको-कार्यपालिकाको-निर्णय-.pdf

मिति २०७८ चैत्र ०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 03/16/2022 - 18:24 PDF icon मिति २०७८ चैत्र ०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ फाल्गुन ०५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 02/18/2022 - 11:36 PDF icon मिति २०७८ फागुन ०५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ फाल्गुन ०५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 02/18/2022 - 11:36 PDF icon मिति २०७८ फागुन ०५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ माघ २० गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 02/04/2022 - 14:36 PDF icon मिति २०७८-२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ पौष २७ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 01/12/2022 - 14:22 PDF icon मिति २०७८ पौष २७ गते वसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ मंसिर १४

७८/७९ 12/04/2021 - 21:52 PDF icon मिति २०७८ मंसीर १४ गतेको बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ कार्तिक १६

७८/७९ 11/03/2021 - 15:03 PDF icon मिति २०७८ कात्तिक १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

Pages