FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ चैत्र १६ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/30/2023 - 17:26 PDF icon मिति २०७९ चैत्र १६ गते बसेको कार्यपालिकका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९ चैत्र ०१ गते बसेको कार्यापालिक बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/15/2023 - 17:30 PDF icon मिति २०७९ चैत्र ०१ गते बसेको कार्यापालिक बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ फागुन १६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 03/02/2023 - 19:20 PDF icon मिति २०७९ फागुन १६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ माघ २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठको निर्णयहरु

७९/८० 02/12/2023 - 18:06 PDF icon मिति २०७९ माघ २६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ पुष २७ गते बसेको कार्यापालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/12/2023 - 17:25 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९ पुस १२ गते बसेको कार्यपालकिा बैठकको निर्णय ।

७९/८० 12/30/2022 - 14:42 PDF icon मिति २०७९ पुस १२ गते बसेको कार्यपालकिा बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ मंसिर २१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 12/09/2022 - 15:08 PDF icon मिति २०७९ मंसिर २१ गते सातौ कार्यापालिकाको निर्णयहरु..pdf

मिति २०७९ कार्तिक २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु।

७९/८० 11/14/2022 - 10:37 PDF icon २०७९ कार्तिक २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ असोज २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 10/13/2022 - 17:46 PDF icon मिति २०७९ असोज २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०७९ असोज ०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 09/28/2022 - 13:07 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages