FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन ११

७७/७८ 03/01/2021 - 16:42 PDF icon ८.२०७७ फाल्गुन ११ कार्यपालिकाको निर्णय मनहरी गा पा .pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ १६

७७/७८ 02/02/2021 - 10:47 PDF icon ७२०७७ माघ १६ .pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ ५

७७/७८ 01/20/2021 - 12:02 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७७ माघ ५.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष २१

७७/७८ 01/12/2021 - 15:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७ पौष २१.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष १

७७/७८ 12/18/2020 - 08:05 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष १.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ कार्तिक २४

७७/७८ 11/11/2020 - 16:40 PDF icon २०७७ कार्तिक २४ को कार्यपालिका निर्णयहरु (1).pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ असोज २४

७७/७८ 10/13/2020 - 18:38 PDF icon 2077 asoj 24.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ भाद्र २३

७७/७८ 09/22/2020 - 13:53 PDF icon २०७७ भाद्र २३ कार्यपालिका निर्णय.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ असार ९

७६/७७ 06/24/2020 - 15:12 PDF icon 06-23-2020-19.02.28.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ असार १

७६/७७ 06/17/2020 - 14:41 PDF icon Ashar 1 nirnaya.pdf

Pages