FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ असोज ०६

७८/७९ 09/30/2021 - 09:18 PDF icon मिति २०७८-६-६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ भाद्र २८

७८/७९ 09/23/2021 - 18:23 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ भाद्र २८.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ श्रावण ३२

७७/७८ 08/17/2021 - 17:05 PDF icon मनहरी गा पा को गाउँकार्यपालिकाको निर्णय २०७८।०४।३२.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ श्रावण २०

७७/७८ 08/06/2021 - 17:09 PDF icon २०७८ श्रावण २० कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ असार ३१

७७/७८ 08/06/2021 - 17:08 PDF icon २०७८ असार ३१ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ असार ०८

७७/७८ 07/26/2021 - 09:41 PDF icon २०७८ अषाढ ८ गतेको कार्यपालिका निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय‍ २०७८।२।२८

७७/७८ 06/21/2021 - 17:20 PDF icon २०७८-जेष्ठ-२८-गतेको-कार्यपालिका-निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ बैषाख १३

७७/७८ 05/04/2021 - 16:16 PDF icon कार्यपालिका-बैठकको-निर्णय.मिति-२०७८-बैशाख-१३-गते.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३

७७/७८ 04/09/2021 - 11:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन २८

७७/७८ 04/04/2021 - 19:45 PDF icon २०७७ फाल्गुन २८.pdf

Pages