FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ जेठ ३०

७६/७७ 06/17/2020 - 14:40

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ बैषाख १९

७६/७७ 06/17/2020 - 14:39 PDF icon baishak 19 nirnaya.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ जेष्ठ १९

७६/७७ 06/01/2020 - 20:16 PDF icon २०७७ जेष्ठ १९ गतेको निर्णय.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ बैषाख ३१

७६/७७ 06/01/2020 - 20:14 PDF icon २०७७ बैशाख ३१ गतेको निर्णय.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ माघ २४

७६/७७ 03/18/2020 - 13:30 PDF icon 2076-10-24.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ पौस १९

७६/७७ 01/12/2020 - 13:07

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ पौस २

७६/७७ 12/29/2019 - 11:36 PDF icon paus2.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ मंसिर २२

७६/७७ 12/18/2019 - 14:41 PDF icon mansir22.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ मंसिर ५

७६/७७ 12/18/2019 - 14:40 PDF icon mansir5.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ कार्तिक २४

७६/७७ 11/21/2019 - 13:56 PDF icon 2076 kartik 24.pdf

Pages