FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, भाद्र ७

७५/७६ 03/22/2019 - 13:09 PDF icon २०७५, भाद्र ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ असोज ७

७५/७६ 03/22/2019 - 13:07 PDF icon २०७५ असोज ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ असोज १

७५/७६ 03/22/2019 - 13:06 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ असोज १

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ फागुन २३

७५/७६ 03/22/2019 - 12:54 PDF icon falgun 23 2075.pdf

आव २०७५।७६ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 01/03/2019 - 15:55 PDF icon २०७५ भाद्र ७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ भाद्र १७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ आश्विन १ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ आश्विन ७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ आश्विन १५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ आश्विन २२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ कार्तिक ७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ कार्तिक १३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ मंसिर २ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय, PDF icon २०७५ पौष गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

Pages