FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

प्रजनन स्वस्थ्य शिबिर तथा सचेतना कार्यक्रम मनहरी वडा नं ६ फरिवाङ वालुभन्जयाङ का तस्बिरहरु

मिति: 04/01/2019 - 16:31
, , ,

मनहरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्युहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिमका तस्बिरहरु। 

मिति: 04/01/2019 - 16:25
, , , , ,

मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।

मिति: 03/26/2019 - 11:50
मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।, मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।, मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।, मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।, मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।, मनहरी गाउँपालिका वडा न १ मा  मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको वडा स्तरिय अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम ।

एस ई ई परिक्षा २०७५ को अनुगमन गर्नुहुदै अध्यक्षज्यु।

मिति: 03/24/2019 - 13:07
एस ई ई परिक्षा २०७५ को अनुगमन गर्नुहुदै अध्यक्षज्यु।, एस ई ई परिक्षा २०७५ को अनुगमन गर्नुहुदै अध्यक्षज्यु।, एस ई ई परिक्षा २०७५ को अनुगमन गर्नुहुदै अध्यक्षज्यु।, एस ई ई परिक्षा २०७५ को अनुगमन गर्नुहुदै अध्यक्षज्यु।

मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको गाउँपालिका स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

मिति: 03/24/2019 - 12:25
मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको गाउँपालिका स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।, मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको गाउँपालिका स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।, मदिरा तथा जुवातास विरुद्धको गाउँपालिका स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

सचेत नागरिकका सहयोगि मनहरुलाई धन्यबाद ।

मिति: 03/24/2019 - 12:17
, ,

जनता संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, वडा नं १ मनहरी गाउँपालिका

स्थान : गोगनपानी , वडा नं १ मनहरी गाउँपालिका

मिति: 03/22/2019 - 14:17
जनता संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनता संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनता संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनता संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम

मनहरी गाउपालिका वडा नं ६ कत्लेखोला मा निर्मानाधिन पुल  अनुगमनमा जनप्रतिनिधि।

मिति: 03/21/2019 - 10:59
योजना अनुगमनमा जनप्रतिनिधि

लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। मिति २०७५।१२।४

मिति: 03/18/2019 - 15:52
लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। , लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। , लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। , लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। , लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम। , लैङ्गिक हि‌ंसा निवारण रणनीति मस्याैदा छलफल कार्यक्रम।

पुर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री बिसकशेन ढकाल सरको विदाई कार्यक्रम २०७५।११।२९

मिति: 03/15/2019 - 12:08
पुर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री बिसकशेन ढकाल सरको विदाई कार्यक्रम २०७५।११।२९

Pages