FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँ कार्यपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 12/04/2018 - 12:33 PDF icon मनहरी गाउँ कार्यपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५
मनहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 12/04/2018 - 12:21 PDF icon मनहरी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
मनहरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 12/04/2018 - 12:00 PDF icon मनहरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४
मनहरी गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 12/04/2018 - 11:41 PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ मनहरी गाउँपालिका
मनहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७५ ७५/७६ 08/28/2018 - 16:18 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७५।७६-मनहरी गाउँपालिका
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४ ७४/७५ 02/18/2018 - 14:31 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४.pdf

Pages