FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:16 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन
मनहरी गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:50 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:47 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
मनहरी गाउँपालिकाको गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:44 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको घ वर्गको विर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बनधी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:41 PDF icon घ वर्गको विर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बनधी कार्यविधि
मनहरी गाउँपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:36 PDF icon एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:31 PDF icon स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
मनहरी गाउँपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/09/2018 - 15:51 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/09/2018 - 15:47 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि-२०७५-मनहरी गाउँपालिका, रजैया मकवानपुर
मनहरी गाउँपालिकाको कृषी व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/09/2018 - 13:28 PDF icon कृषी व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७५ मनहरी गाउँपालिका

Pages