FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाको गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमण निर्देशिका –२०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:15 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमण निर्देशिका –२०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको गाउँपालिका गाउँसभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:14 PDF icon गाउँपालिका गाउँसभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्वन ऐन २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:10 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रेात्साहन मापदण्ड, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:09 PDF icon कर्रमचारी प्रेात्साहन मापदण्ड, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको आदिवासी जनजाति गठन तथा कार्रय संचालन कार्रयविधि, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:07 PDF icon अादिवासी जनजाति गठन तथा कार्रय संचालन कार्रयविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परीचय–पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:01 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परीचय–पत्र वितरण कार्यविधि –२०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक
मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४ ७५/७६ 12/12/2018 - 16:08 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली
मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 12/12/2018 - 15:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
मनहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 14:44 PDF icon सहकारी ऐन मनहरी गाउँपालिका २०७५

Pages