FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर गणना गर्दा के लाई आधार मानिन्छ ?

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको उमेरलाई आधार मानिन्छ ।