FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६।७७ ७६/७७ 09/30/2019 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६।७७.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक ७५/७६ 12/13/2018 - 13:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक
मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली ७५/७६ 12/12/2018 - 16:08 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली
मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 12/12/2018 - 15:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
सहकारी ऐन मनहरी गाउँपालिका २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 14:44 PDF icon सहकारी ऐन मनहरी गाउँपालिका २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:16 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:50 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:47 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:44 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
घ वर्गको विर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बनधी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 11:41 PDF icon घ वर्गको विर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बनधी कार्यविधि

Pages