FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रातो किताब मनहरी गाउँपालिका

७५/७६ 12/02/2018 - 14:48 PDF icon रातो किताब मनहरी गाउँपालिका २०७५

अनुसुची १ मनहरी गाउँपालिका

७५/७६ 12/02/2018 - 14:41 PDF icon अनुसुची १

अनुसुची ५

७५/७६ 12/02/2018 - 14:37 PDF icon अनुसुची ५

अनुसुची ४

७५/७६ 12/02/2018 - 14:36 PDF icon अनुसुची ४

अनुसुची ३

७५/७६ 12/02/2018 - 14:34 PDF icon अनुसुची ३

अनुसुची २

७५/७६ 12/02/2018 - 14:34 PDF icon अनुसुची २

अनुसुची ६ क्रियाकलापगत व्यय अनुमान मनहरी गाउँपालिका

७५/७६ 12/02/2018 - 14:23 PDF icon अनुसुची ६

मनहरी गाउँपालिका २०७४।७५ को संसोधित बजेट

७४/७५ 07/01/2018 - 15:05 PDF icon मनहरी गाउँपालिका-चालू बजेट-संशोधन सहित, PDF icon मनहरी गाउँपालिका-पूँजिगत बजेट-संशोधन सहित

आ.ब.२०७४/७५ को बिनियोजन ऐन

७४/७५ 10/15/2017 - 08:56 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

आ.ब.२०७४/७५ को राजश्व तथा अनुदान प्राप्तीको अवस्था

७४/७५ 10/15/2017 - 08:51 PDF icon राजश्व तथा अनुदान प्राप्रतीको अनुमान.pdf

Pages