FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ९ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:54 PDF icon ward9-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ८ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:52 PDF icon ward8-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ७ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:51 PDF icon ward7-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ६ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:49 PDF icon ward6-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ५ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:47 PDF icon ward5-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ४ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:45 PDF icon ward4-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ३ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:43 PDF icon ward3-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं २ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:38 PDF icon ward2-1st-kista2076-77.pdf
आव २०७६।७७ पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं १ विवरण ७६/७७ Tuesday, October 1, 2019 - 15:36 PDF icon ward1-1st-kista2076-77.pdf
श्री वडा कार्यालयहरु सबै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो किस्ता सम्बन्धमा ७५/७६ Sunday, July 14, 2019 - 15:14

Pages