FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषी व्यवसाय प्रबर्धन ऐन –२०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:10 PDF icon कृषी व्यवसाय प्रबर्धन एेन –२०७५.pdf
कर्मचारी प्रेात्साहन मापदण्ड, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:09 PDF icon कर्रमचारी प्रेात्साहन मापदण्ड, २०७५.pdf
आदिवासी जनजाति गठन तथा कार्रय संचालन कार्रयविधि, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:07 PDF icon अादिवासी जनजाति गठन तथा कार्रय संचालन कार्रयविधि, २०७५.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परीचय–पत्र वितरण कार्यविधि –२०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:01 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परीचय–पत्र वितरण कार्यविधि –२०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६।७७ ७६/७७ 09/30/2019 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६।७७.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक ७५/७६ 12/13/2018 - 13:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेएक
मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली ७५/७६ 12/12/2018 - 16:08 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली
मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 12/12/2018 - 15:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
सहकारी ऐन मनहरी गाउँपालिका २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 14:44 PDF icon सहकारी ऐन मनहरी गाउँपालिका २०७५
मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:16 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन

Pages