FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः असार ९, २०७६

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः असार ९, २०७६

दस्तावेज: 

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ३१, २०७६

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ३१, २०७६

दस्तावेज: 

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थहरु आगामी श्रावण १ गते देखि १० गते सम्म निकासी बन्द गरिएको बारे

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिका क्षेत्रबाट निकासी विक्री गरिने ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थहरु आगामी श्रावण १ गते देखि १० गते सम्म  निकासी बन्द गरिएको जानकारी गराईन्छ।